Usmin Fysioterapiapalvelu Oy

Elektrofysioterapiaa

Kuinka TNS- hoidossa edetään pehmeämmästä ärsyttävämpään hoitomuotoon

TNS- hoidossa on useampi eri parametri, mitä voidaan muuttaa. Ideana TNS- hoidossa on edetä pehmeämmästä ärsyttävämpään hoitomuotoon. Näin tehdään, sillä elimistö ei siedä liian ärsyttävää hoitomuotoa, vaan reagoi vastareaktiolla, jolloin haluttua hoitovaikutusta ei saada aikaan. Syynä pehmeämmästä ärsyttävämpään hoitomuotoon etenemiselle on myös se, että pyrimme selvittämään, onko kivun viestintä ohuissa hermosäikeissä (joihin auttaa pehmeä virta) vai paksuissa hermosäikeissä (joihin auttaa ärsyttävämpi virta).

TNS-hoidon vaste näkyy välittömästi hoidon jälkeen, vaikka kipu ei täysin helpottaisikaan. Vaihtamalla yhtä parametriä hoitokertojen välillä, näemme miten parametrin muutos on vaikuttanut potilaaseen.


Hoidon pehmeyteen/ärsyttävyyteen vaikuttavat parametrit

TNS- hoitomuodon kartoitus ja hoidon seuranta:
TNS-hoitoa kannattaa seurata, ja kirjata muistiin, mitä parametrejä on kullakin hoitokerralla käytetty. Seurantalomakkeista selviää helposti, miten parametrien muuttaminen on vaikuttanut hoitovasteeseen. Hoidonseurantalomake.